Ruimtelijk en functioneel kader Haverleij, Heesterburgh en Oeverhuyze

Waarom een Ruimtelijk en functioneel kader?

Het is tijd voor het laatste deel van de gebiedsontwikkeling op landgoed De Haverleij. De plannen voor de laatste twee locaties Heesterburgh en Oeverhuyze worden verder opgepakt.

De gemeenteraad heeft het ‘Ruimtelijk en functioneel kader Haverleij, Heesterburgh en Oeverhuyze’ vastgesteld op 24 oktober 2017. Het Ruimtelijk en functioneel kader Haverleij, Heesterburgh en Oeverhuyze stelt het kader voor de ontwikkelingen in het gebied. Dit kader dient als basis voor de toekomstige juridisch-planologische procedures voor de bouwplannen.

Gebied

Het gebied van het ruimtelijk en functioneel kader bestaat uit de locaties Heesterburgh, Oeverhuyze en het omringende landschap. Het projectgebied wordt globaal begrensd door de Graaf van Solmsweg, Bokhovense Maasdijk, Hennen Weide, Omloop en bestaande woonbebouwing aan Graaf van Solmsweg 1.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.