Veiligheid

De gemeente werkt met meer dan 20 organisaties aan veiligheid. Politie, Brandweer, Veiligheidsregio, Ghor en het Openbaar Ministerie zijn de belangrijkste veiligheidspartners. Ook inwoners, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en ondernemers werken mee aan een veiligere stad.

Het gaat de laatste jaren steeds beter met de veiligheid in ‘s-Hertogenbosch. Ten opzichte van 2013 voelen inwoners zich veiliger. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2018 van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat inwoners zich veiliger zijn gaan voelen, is door de samenwerking met tal van partners op het gebied van veiligheid. De inzet van inwoners zorgt ook voor meer veiligheid. Op de pagina Samen zien we meer leest u wat u zelf kunt doen.

De gemeente richt zich onder andere op het tegengaan van woninginbraken, auto-inbraken en fietsdiefstallen. Een aantal thema’s krijgen extra aandacht: alcohol- en drugsoverlast en (huiselijk) geweld.

ID-fraude voorkomen

Identiteitsfraude en look-a-like fraude kosten slachtoffers veel geld en veroorzaken veel leed. Om de kans op fraude te verkleinen, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch documentscanners en fotocamera’s gekocht. Deze gebruikt de gemeente vanaf 10 augustus 2020 tijdens afspraken waarbij iemand zich moet legitimeren.

Als het bij de afspraak past, controleert de baliemedewerker met een documentscanner de echtheid van het paspoort, de ID-kaart of het rijbewijs. Dan maakt de medewerker een foto van de persoon. De apparatuur vergelijkt de gezichtskenmerken op de foto met de kenmerken in het identiteitsdocument.

De documentscanner slaat gegevens versleuteld op en die blijven maximaal vier weken bewaard. Het gebruik van de apparatuur valt binnen de privacywetgeving. Veel andere gemeenten in Nederland gebruiken dezelfde of vergelijkbare apparatuur ter voorkoming van identiteitsfraude.

Meer weten over ID-fraude en het voorkomen ervan? Download en lees de informatiefolder (pdf). Kijk ook op de website van de Rijksoverheid.

Brandveiligheid

De gemeente controleert gebouwen waar veel mensen komen regelmatig op brandveiligheid. Op de website van de Brandweer leest u alles over brandveiligheid in en om uw woning.

Toezicht

Stadstoezicht

Stadstoezicht is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Denk hierbij aan verkeer, milieu, de drank- en horecawet en de algemene regels (lees meer op de pagina Verordeningen en regelgeving). Het doel is: een schoon, heel en veilig ‘s-Hertogenbosch.

Cameratoezicht

Op meerdere plekken in de stad hangen camera’s. Cameratoezicht helpt om de veiligheid in de stad te vergroten. Het ondersteunt de politie bij het terugdringen van overlast. Zo registeren camera’s op en om het Centraal Station, in de binnenstad en bij winkelcentrum Boschveld wat daar allemaal gebeurt.

Bodycams

Handhavers in de gemeente ‘s-Hertogenbosch moeten veilig kunnen werken. Meestal lukt dat ook, maar soms ontstaan er onveilige situaties waarin mensen agressief worden en zo een bedreiging vormen voor de handhavers en eventuele omstanders.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch vindt de veiligheid van haar handhavers erg belangrijk. Uit een door de gemeente uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de bodycams het veiligheidsgevoel van onze handhavers vergroten. Om die reden rusten we alle handhavers uit met een bodycam. In deze infographic (pdf) leest u hoe wij de bodycam gebruiken.

Veelgestelde vragen bodycams

Wat is een bodycam? 

De bodycam is een kleine draagbare camera die door de handhavers aan het uniform worden gedragen. Onderzoek van andere gemeenten en van de politie laat zien dat de bodycam ervoor zorgt dat het dragen van de bodycam ervoor zorgt dat een situatie minder snel escaleert. 

Wanneer wordt een bodycam gebruikt? 

De handhaver start alleen de opname als een situatie escaleert. Daarbij geeft hij altijd eerst een mondelinge waarschuwing en start pas daarna de opname. De bodycam staat wel altijd stand-by. Hierdoor legt de bodycam de beelden een minuut voordat de opname gestart wordt vast.

Wie dragen de bodycams?

Alle handhavers krijgen een persoonlijke bodycam. Dit moet het aantal agressie- en geweldsincidenten tegen de handhavers verminderen.

Kunnen de opnames gebruikt worden na een klacht?

Ja, de opnames kunnen worden gebruikt voor de behandeling van klachten. Hiervoor gelden de normale regels van de klachtenprocedure van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Op de pagina Klacht indienen kunt u daar meer over lezen of een klacht indienen.

Kan de politie de opnames gebruiken?

Als er een opname is gemaakt van een strafbaar feit, mag de politie die opname gebruiken voor opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook als bewijsmateriaal worden gebruikt in een rechtszaak.

Als ik niet gefilmd wil worden, mag ik dan weigeren?

De handhavers zijn bevoegd om zelf te bepalen wat ze willen opnemen. Daar is geen toestemming voor nodig van de personen die in beeld komen.

Bent u gefilmd door een bodycam? Dan mag u altijd weten waarom u gefilmd bent. Ook heeft u recht op inzage in de opname die van u is gemaakt. Bij gebruik van de bodycam verwerken wij persoonsgegevens. Dat mag als er reden is om de bodycam te gebruiken. De afdeling Stadstoezicht slaat alle opnames beveiligd op. Opnames worden nooit openbaar gemaakt op bijvoorbeeld social media.

Hoe worden de beelden beveiligd?

Alle beelden worden op de bodycam zelf met encryptie beveiligd: ze zijn dus onleesbaar. Na elke dienst worden de beelden automatisch opgeslagen op een beveiligde server waar een klein aantal geautoriseerde personen toegang toe heeft. Zij mogen de opnames uitsluitend gebruiken voor de doelen die vooraf zijn vastgesteld (opsporingsonderzoek, afhandeling klacht, inzageverzoek betrokkene of voor individuele training op verzoek van een handhaver zelf). Alle bewerkingen met de opnames worden gelogd waardoor altijd kan worden achterhaald op welk moment en voor welk doel de opname is opgevraagd.

Wilt u uw bodycam-opname inzien? 

Dat kan! Stuur een verzoek per brief naar:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Vermeld in uw brief het volgende:

  • Naam
  • Adres
  • Datum van opname
  • De reden waarom u uw opname wilt inzien

Op de pagina Privacy gemeente s-Hertogenbosch leest u op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Fietsdiefstal

Help mee om een dief, heler én gestolen fiets op te sporen. Doe bij diefstal aangifte. Koopt u een tweedehands fiets? Controleer in het fietsdiefstalregister of de fiets als gestolen geregistreerd staat.

Heling

Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Het illegaal kopen en verkopen van gestolen spullen noemen we heling. Bent u handelaar of opkoper van gebruikte goederen? Dan moet u zich aanmelden via de website van het Digitaal opkopersloket van de Rijksoverheid. In deze folder (pdf) vindt u meer informatie.

Wilt u iets tweedehands kopen? Kijk dan of het product als gestolen geregistreerd staat. Dit kunt u doen via de website van Stopheling van de Rijksoverheid. Op deze website en in de Stopheling app kan iedereen controleren of het serienummer van een (tweehands) product in een database van gestolen goederen staat geregistreerd. De database wordt dagelijks geüpdatet en bevat alle goederen die sinds 1 januari 2010 bij de politie als gestolen staan geregistreerd.

Drugsoverlast

Vermoedt u dat er op een bepaalde plaats wordt gekweekt of gehandeld in (hard)drugs? Meld het via (0900) 88 44 (Politie) of Meld Misdaad Anoniem, via (0800) 70 00 of via de website van Meld Misdaad Anoniem.

Wijk- en buurtmonitor

De Wijk- en buurtmonitor geeft inzicht in verschillende zaken in wijk of buurt, waaronder veiligheid. Voor de meest actuele versie, ga naar de pagina Wijk- en buurtmonitor

Rampen

Bij een ramp of crisis ontvangt u informatie en instructies van de gemeente of de hulpdiensten. Deze informatie krijgt u via:

  • Het afgaan van de sirenes. Wat u moet doen als de sirene gaat leest u op de website Crisis.nl.
  • Mobiele telefoon door NL-Alert.  
  • De gemeentelijke website, twitteraccount of Facebookpagina of de website Crisis.nl.
  • De lokale radio- of tv-zender (Omroep Brabant radio, in Noordoost-Brabant op etherfrequentie FM 95.8 of op de kabelfrequentie FM 89.4).

Alle gemeenten en hulporganisaties in de regio werken bij rampen samen. Er zijn afspraken gemaakt wie waarvoor tijdens een ramp of crisis verantwoordelijk is. De crisisorganisatie valt onder de Veiligheidsregio Brabant-Noord.