het college zetelt in het stadhuis

Samenstelling van het college

Burgemeester Ton Rombouts

Portefeuille:

 • Algemene bestuurszaken
 • Bestuurlijke organisatie
 • Openbare orde
 • Veiligheid
 • Brandweer
 • Bovengemeentelijke betrekkingen
 • Relatie zustersteden
 • Communicatie en representatie
 • Coördinatie evenementen

 

 

Wethouder Eric Logister (D66)
3e loco-burgemeester

Onderwijs, Stedelijke transformatie, Grondbeleid en Wonen

 • Onderwijs
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
 • Grondzaken
 • Wonen & Volkshuisvesting
 • Diversiteit
 • Brabantstad

 

 

Wethouder Jos van Son (Rosmalens Belang)
4e loco-burgemeester

Wijken en dorpen, Verkeer en Vervoer en Sport

 • Openbare Ruimte (Inrichting en Beheer)
 • Verkeer & Vervoer
 • Sport
 • Stadstoezicht
 • Integraal toezicht en handhaving
 • Wijkgericht werken
 • Water en groen
 • Recreatie buitengebied
 • Dorpsraden Nuland en Vinkel

 

 

 

Wethouder Jan Hoskam (VVD)
1e  loco-burgemeester (t/m 4 januari 2016)

Financiën, Economie en Duurzaamheid

 • Financiën
 • Economische ontwikkeling
 • Afvalstoffendienst
 • Duurzaamheid
 • Coördinatie Binnenstad
 • Bestuursraad Empel Meerwijk

Wethouder Huib van Olden (CDA)
2e  loco-burgemeester (t/m 4 januari 2016)

Werk en Inkomen, Cultuur, Toerisme en Erfgoed

 • Erfgoed/cultuurhistorie
 • Cultuur
 • Citymarketing
 • Coördinatie arbeidsmarktbeleid
 • Sociale Zaken
 • Arbeidsparticipatie
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Personeel
 • ICT en informatieveiligheid

Wethouder Paul Kagie (Bosch Belang)
5e loco-burgemeester

Zorg, welzijn en organisatievernieuwing

 • AWBZ/Wmo
 • Jeugdzorg
 • Welzijn
 • Publieke dienstverlening
 • Organisatievernieuwing
 • Bestuursraad Engelen Bokhoven

Gemeentesecretaris Irma Woestenberg