het college zetelt in het stadhuis

Samenstelling van het college

Burgemeester mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
tel (073) 615 53 07

Portefeuille:

 • Algemene bestuurszaken
 • Bestuurlijke organisatie 
 • Openbare orde 
 • Veiligheid en geïntegreerd veiligheidsbeleid 
 • Brandweer 
 • Bovengemeentelijke betrekkingen 
 • Relatie zustersteden 
 • Communicatie en representatie 
 • Coördinatie evenementen
 • Citymarketing
 • Coördinatie Schone en Veilige wijken

Wethouder mr. J.W.F. (Jan) Hoskam (VVD) 
1e loco-burgemeester

tel (073) 615 53 09

Financiën, economische zaken en verkeer

 • Financiën
 • Economische Zaken
 • Economische promotie en acquisitie
 • Verkeer
 • Toerisme
 • Coördinatie Ondernemerszaken
 • BrabantStad
 • Milieu

Wethouder J.A.W.P. (Jeroen) Weyers (PvdA)
2e loco-burgemeester
tel (073) 615 53 11 

Volkshuisvesting, welzijn en cultuur

 • Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing/GSB
 • Welzijn/participatie en diversiteit
 • Cultuur
 • Jeugd en Onderwijs

Wethouder Mr. H.C. (Huib) van Olden (CDA)
3e loco-burgemeester
tel (073) 615 53 22

Sociale Zaken en sport

 • Sociale Zaken
 • Arbeidsmarktbeleid en Weenergroep
 • WMO-individuele verstrekkingen
 • Sport en recreatie
 • Bouwhistorie, archeologie, monumenten, Vestingwerken, Groene vesting, Stadsarchief
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Personeel en organisatie
 • ICT
 • Publieke dienstverlening
 • Bestuursraad Engelen en Bokhoven
 • Openbare ruimte (inrichting en beheer) en toezicht

Wethouder G.J. (Geert) Snijders (Rosmalens Belang)
4e loco-burgemeester
tel (073) 615 53 10

Ruimtelijke ordening en zorg 

 • Welzijn/zorg (WMO-collectieve voorzieningen)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Grondbeleid
 • Bestuursraad Empel en Meerwijk 
 • Water en Groen

Gemeentesecretaris
mw. mr. drs. I.A.M. Woestenberg
tel (073) 615 53 16