Ga naar de inhoud

Duurzame energie en landschap

Visie duurzame energie en landschap

De gemeente gaat een visie maken over het veranderende landschap door duurzame energie. Daarvoor praten we met belanghebbenden. Eerder besloot (pdf) de gemeenteraad al dat deze visie er moet komen in het energietransitieprogramma 2015-2020. Met deze visie is de gemeente in staat verzoeken van initiatiefnemers te beoordelen. En veranderingen in het bestemmingsplan wel of niet toe te staan. 

Er melden zich steeds meer initiatieven bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch voor zonnepanelenvelden en windturbines. Om een antwoord te formuleren op deze initiatieven, stelt de gemeente de Visie energielandschap op. Deze gaat over het gehele grondgebied van de gemeente. Hierin zal worden beschreven op welke plekken in de gemeente ruimte is voor opwekking van duurzame energie en welke randvoorwaarden hieraan verbonden zijn. De visie gaat verder dan alleen energie, Het geeft een beeld van de wijze waarop het landschap er in de toekomst uit kan gaan zien. En hoe energieopwekking gekoppeld kan worden aan zaken als natuur en ontwikkelingen in de landbouw.

Hoe beoordeelt u het energielandschap in ’s-Hertogenbosch?

Hoe beoordeelt u de verschillende gebieden in ’s-Hertogenbosch en hoe zou u deze willen verbeteren? Om dit kenbaar te maken kunt u dit spel spelen. Het is een onderdeel van het proces om te komen tot een visie energielandschap. Het spel kon u al eerder op de bewonersbijeenkomsten spelen en is nu ook online beschikbaar.  Alle uitkomsten dragen bij aan de visie energielandschap.

Om dit spel te kunnen spelen is Google Chrome, Firefox of Safari nodig en met ongeveer een kwartier van uw tijd laat u weten hoe u het energielandschap van ’s-Hertogenbosch het liefst ziet. In totaal zijn er 11 vragen.

Meedenkbijeenkomsten 22 mei en 25 mei

Bij de meedenkbijeenkomsten was er van alles te doen. U kon deelnemen aan een serious game, waarin vanuit verschillende posities windmolens en zonnepanelen in het landschap ervaren konden worden. Al werkende willen wij duidelijkheid krijgen over waar we het met elkaar over eens zijn. En ook waar discussiepunten blijven bestaan. Vanuit de verzamelde informatie, de verschillende meningen en gesprekken, bouwen we de visie energielandschap op. De presentatie van de meedenkbijeenkomsten is hier terug te lezen.

Het verslag van de eerste bijeenkomst is nu terug lezen middels deze link (pdf) en de bijlagen behorende bij het verslag zijn hier (pdf) terug te vinden.

Mocht u vragen hebben of wilt u op de hoogte worden gehouden stuur dan een mail via dit formulier.

Schetsbijeenkomsten 19 en 27 juni

Op 19 juni en 27 juni organiseert gemeente ’s-Hertogenbosch de schetsbijeenkomst. Deze vormen de derde fase van het proces om te komen tot een visie energielandschap.

Tijdens de schetsbijeenkomst is er de gelegenheid om mee te denken over de visie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook de eerste relatie met de verkenning Duurzame polder gelegd. Een aantal programma-onderdelen op de bijeenkomst zullen in het kader van de duurzame polder plaatsvinden. De inhoud van dit programmadeel is identiek aan de ‘Informatiebijeenkomsten Duurzame Polder’ die in juni in gemeente Oss plaatsvinden. 

Na de schetsfase wordt een conceptversie van de visie energielandschap opgesteld. In september zal deze in een bijeenkomst aan u worden gepresenteerd. 

Aanmelden?

Wilt u meedoen? Dat kan! Kom dan op 19 juni of 27 juni naar de schetsbijeenkomst. Het programma op beide bijeenkomsten is gelijk aan elkaar. U kunt op deze bijeenkomsten binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er is geen gezamenlijke opening of afsluiting.

  • Wo. 19 juni – De Kentering, Dorpsstraat 54, Rosmalen – 19.00 uur- 21.00uur
  • Do. 27 juni – Bestuurscentrum ’s-Hertogenbosch Achter het Stadhuis 5-7- 19.00 uur- 21.00uur

Meld u hier aan.

Projecten en initiatieven

Hieronder noemen we concrete projecten en initiatieven die nu in voorbereiding of in uitvoering zijn. 

Onderzoek polders tussen 's-Hertogenbosch en Oss

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss en de provincie Noord-Brabant onderzoeken de mogelijkheden van duurzame energie. Dat doen we in de Geffense, Lithse en Rosmalense polders. De drie bekijken met elkaar waar vormen van duurzame energie in deze polders mogelijk zijn, waar het mag en waar het past. Daar is nu nog geen ruimtelijk beleid voor.

Windmolenpark Rietvelden

Een groep initiatiefnemers vroeg de gemeente om mee te werken aan een initiatief voor vier windmolens. Drie windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden en één windmolen langs de A59, nabij de windmolen op Treurenburg. De opbrengst van én van de vier molens is voor inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Lees meer op onze webpagina over het windpark of op www.windparkderietvelden.nl.

Windmolens De Brand

De plannen voor windmolens langs het Maximakanaal liggen voorlopig stil. Het gaat daarbij om het gebied op en bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Brand. Eerst maken we het bestemmingsplan voor De Brand-2 af. Daarna kijken we in overleg met Sint-Michielsgestel opnieuw naar de mogelijkheden en het draagvlak. 

Lees meer over De Brand.

Bedrijventerrein Heesch West

Heesch West is een bedrijventerrein in ontwikkeling. Gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen het terrein. Hiervoor maken we nu een milieueffectrapportage en bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is nog niet in procedure. We onderzoeken of er ook windmolens kunnen komen.

Lees meer over bedrijventerrein Heesch West.

Zonnepark Heesch West – Achterste Groes

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss werken samen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West. Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling van twee velden zonnepanelen van ca. 10 ha. Het beoogde zonnepark ‘Achterste Groes’ komt ten oosten van het bedrijventerrein. Het ligt op grondgebied van Bernheze. De procedure loopt inmiddels. Aan de westkant, als onderdeel van de water- en groenstructuur, komt een tweede zonnepark. De procedure en besluitvorming hierover zijn onderdeel van de bestemmingsplanprocedure voor het terrein. 

Lees meer op de website van gemeente Bernheze.

Meer informatie ontvangen?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via dit contactformulier.

Deze visie stellen we voor het gehele buitengebied van de gemeente op. De gemeenteraad stelde de aanpak hiervoor ook op 9 oktober 2018 vast. De visie stelt ons in staat verzoeken van initiatiefnemers te beoordelen. En veranderingen in het bestemmingsplan wel of niet toe te staan.