Energiezuinig wonen

De gemeente helpt woningeigenaren bij het energiezuinig maken van hun woning. We doen dit, omdat we in 2045 een klimaatneutrale gemeente willen zijn. 

Energieloket Brabant Woont Slim

Voor vragen over energie besparen kunt u terecht op de website van Brabant Woont Slim. Deze website biedt ook veel informatie over slimme investeringen, subsidies en regelingen. Daarnaast vindt u er allerlei handige adviezen, tips en online hulpmiddelen om geld en energie te besparen. Een goede eerste stap is een energieadvies aan huis.

In een Keukentafelgesprek van anderhalf uur bespreekt u uw wensen met een adviseur. Dan krijgt u een advies over het vervolg en zicht op de globale mogelijkheden. Dit kost u € 95,-.

Financiële bijdrage

Van de gemeente krijgt u geen subsidie op zonnepanelen, dubbel glas, isolatie, etc. Wel is er de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) van de Rijksoverheid. Hier krijgt u subsidie als u ten minste één isolatiemaatregel uitvoert. Kijk op de website van RVO voor meer informatie. Voor VvE’s is er vanaf 23 januari 2023 de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen (SVVE). Op de website van RVO is daar meer informatie over te vinden. Voor een overzicht van alle subsidies en financiële regelingen kunt u kijken op de website van Brabant Woont Slim.

Duurzaamheidsakkoord

De gemeente ‘s-Hertogenbosch, woningcorporaties BrabantWonen, JOOST, Mooiland en Zayaz en het Stedelijk Huurdersplatform hebben op 10 oktober 2018 een Duurzaamheidsakkoord (zie onderaan deze pagina bij downloads) gesloten. Wilt u meer weten? Bekijk dan de animatievideo met uitleg over het duurzaamheidsakkoord. Of neem dan contact op met de gemeente via het digitaal contactformulier of via één van de betrokken corporaties.

Warmte

Bodemenergie is een duurzame techniek om energie uit de bodem te winnen. Die energie bestaat uit de koude en de warmte die van nature aanwezig zijn in de bodem en in het grondwater.

Hoe de aanleg, het gebruik en de ontmanteling van bodemenergiesystemen moet gebeuren staat in het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen beschreven. Kijk voor de wet- en regelgeving rondom bodemenergie op de website van Rijkswaterstaat.

Richtlijn van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is voorstander van bodemenergiesystemen om het energiegebruik van panden te verduurzamen. Wel hebben we een richtlijn (pdf) voor de aanleg van gesloten systemen. 

Naast deze richtlijn zijn er nog andere zaken die een rol spelen bij het realiseren van een bodemenergiesysteem. Deze zaken kunt u teruglezen in het bestand bodemenergie ’s-Hertogenbosch (pdf).

Zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen aanleggen dan kunt u daarover meer informatie vinden op de website van Den Bosch.

Woont u in een monumentale woning of in een woning die hoort bij het historisch stadsgezicht? Dan gelden er regels voor het aanleggen van zonnepanelen op uw pand. U kunt hierover contact opnemen met het omgevingsloket. Of neem een kijkje op de pagina Monumenten- en Welstandscommissie.

Meer informatie ontvangen?

Wilt u weten wat voor stappen andere Bosschenaren namen om energie in hun huis te besparen? Bekijk het op de website van Den Bosch.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Leefomgeving via het digitaal contactformulier.