Ga naar de inhoud

Energiezuinig wonen

De gemeente helpt woningeigenaren bij het energiezuinig maken van hun woning. We doen dit, omdat we in 2050 een klimaatneutrale gemeente willen zijn.

Energieloket Brabant Woont Slim

Voor vragen over energie besparen kunt u terecht op energieloket Brabant Woont Slim. Deze website biedt ook veel informatie over slimme investeringen, subsidies en regelingen. Daarnaast vindt u er allerlei handige adviezen, tips en online hulpmiddelen om geld en energie te besparen. Een goede eerste stap is een energieadvies aan huis.

In een Keukentafelgesprek van anderhalf uur bespreekt u uw wensen met een adviseur. Dan krijgt u een advies over het vervolg en zicht op de globale mogelijkheden. Dit kost u € 40,-.

Financiële bijdrage

Er is subsidie mogelijk voor het voorbereiden van maatregelen om energie te besparen. Deze subsidie geldt voor woningeigenaren, VvE’s, organisaties en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn maatwerkadvies, haalbaarheidsonderzoek, een thermografische foto en begeleiding door een architect. De subsidie voor woningeigenaren is maximaal € 2.000,-. Voor VvE’s, organisaties en bedrijven is die maximaal € 10.000,-. Let op: de subsidie is niet bestemd voor de energiemaatregelen zelf. U krijgt dus geen subsidie op zonnepanelen, dubbel glas, isolatie, etc.

Ook is er de energiebespaarlening: op deze website vindt u daarover meer informatie.

Duurzaamheidsakkoord

De gemeente ‘s-Hertogenbosch, woningcorporaties BrabantWonen, KleineMeierij, Mooiland en Zayaz en het Stedelijk Huurdersplatform hebben op 10 oktober 2018 een Duurzaamheidsakkoord (zie onderaan deze pagina bij downloads) gesloten. Wilt u meer weten? Bekijk dan hier de anmiatiefilmp op Youtube met uitleg over het duurzaamheidsakkoord. Of neem dan contact op met de gemeente via dit e-mailformulier of via één van de betrokken corporaties.

Meer informatie

Maak voor meer informatie een afspraak voor het energiespreekuur bij de gemeente, via (073) 615 57 77.

Warmte

Bodemenergie is een duurzame techniek om energie uit de bodem te winnen. Die energie bestaat uit de koude en de warmte die van nature aanwezig zijn in de bodem en in het grondwater.

Hoe de aanleg, het gebruik en de ontmanteling van bodemenergiesystemen moet gebeuren staat in het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen beschreven. Kijk voor de wet- en regelgeving rondom bodemenergie op de website van Rijkswaterstaat.

Richtlijn van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is voorstander van bodemenergiesystemen om het energiegebruik van panden te verduurzamen. Wel hebben we een richtlijn voor de aanleg van gesloten systemen. Deze is hier terug te lezen.

Naast deze richtlijn zijn er nog andere zaken die een rol spelen bij het realiseren van een bodemenergiesysteem. Deze zaken kunt u teruglezen in de “Bijlage bodemenergie ’s-Hertogenbosch” (pdf).

Meer informatie ontvangen?

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Leefomgeving via dit digitale e-mailformulier.

Nuttige sites over bodemenergie

Onderaan de pagina staan links naar websites waar u nog meer informatie over bodemenergie kunt vinden.