Huur- of koopwoning

Huurwoning

Bent u op zoek naar een huurwoning in de gemeente? Schrijf u dan in bij één van de woningcorporaties. Op de website van Woonservice Regionaal vindt u het gehele aanbod van huurwoningen in ’s-Hertogenbosch.

Urgentie vraagt u aan bij de woningcorporatie waar u staat ingeschreven. Hierover vindt u op de website van Woonservice Regionaal meer informatie.

De gemeente 's-Hertogenbosch biedt met enige regelmaat vastgoed te huur aan.

Koopwoning

De gemeente ’s-Hertogenbosch biedt met enige regelmaat vastgoed te koop aan.

Verhuren koopwoning

Met tijdelijke verhuur van uw koopwoning kunt u als eigenaar dubbele woonlasten verminderen. De gemeente wil daarnaast ongewenste leegstand voorkomen. De Leegstandswet biedt u de mogelijkheid om uw koopwoning tijdelijk te verhuren.

Vraag als verhuurder een vergunning voor tijdelijke verhuur aan bij de gemeente met het digitaal aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur. Deze vergunning geldt voor minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. Heeft u al een vergunning en wilt u deze verlengen? Doe dit dan met hetzelfde aanvraagformulier.

Opkoopbescherming

Op onze pagina Opkoopbescherming leest u meer over de opkoopbescherming in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Starterslening

Sinds 1 juli 2022 kunt u weer een starterslening aanvragen bij gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze lening is een aanvullende hypotheek bovenop de gewone hypotheek en kunnen starters op de woningmarkt aanvragen om het kopen van een eerste huis mogelijk te maken. 

Met de Starterslening, een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), kun je nét een beetje extra lenen voor het aankopen van je eerste woning. 

Eerste 3 jaar geen maandlasten

De looptijd van de Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast, daarna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld. Met de SVn Starterslening heb je de eerste drie jaar geen maandlasten. Als je inkomen het toelaat, betaal je na drie jaar wel rente en aflossing. Je sluit de lening af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dat geeft extra zekerheid. Een starterslening is maximaal € 30.000,-.

Meer informatie en aanvragen

Wie een Starterslening wil aanvragen heeft toestemming van de gemeente nodig. De gemeente legt de toestemming vast in een toewijzingsbrief. Een aanvraag indienen doet u via het digitale inschrijfformulier. Kijk voor meer informatie over de Starterslening op de website van SVN. Bekijk de algemene informatie (pdf) of bekijk onze Q&A (pdf).

Bouwkavels

In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn op verschillende plaatsen vrije kavels te koop. Op de pagina Bouwen en verbouwen vindt u meer informatie. 

Prestatieafspraken

De gemeente, woningcorporaties (BrabantWonen, JOOST, Mooiland en Zayaz) en het Stedelijk Huurdersplatform maken prestatieafspraken. De partijen werken samen aan betaalbuur, duurzaam en prettig wonen in veilige en vitale buurten. Naast de Meerjarige prestatieafspraken 2021-2025 (pdf) is er voor het thema duurzaamheid ook een Duurzaamheidsakkoord 2018-2025 (pdf) gesloten.

Woonvisie

Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners trots zijn op hun woonplaats, en hier graag wonen. We willen dat iedereen een woning heeft die zoveel mogelijk aansluit bij hun woonwensen en mogelijkheden. En dat die woningen liggen in een sterke stad met leefbare wijken en dorpen. In de Woonvisie beschrijven we als gemeente, aan de hand van vier woonopgaven, wat wij doen om daarvoor te zorgen. Maar ook wat we daarin verwachten van andere partijen. Benieuwd naar de woonvisie, het uitvoeringsprogramma behorend bij de woonvisie en een korte samenvatting van de visie? Dit en meer kun je vinden op onze pagina Woonvisie 's-Hertogenbosch.