Huur- of koopwoning

Huurwoning

Bent u op zoek naar een huurwoning in de gemeente? Schrijf u dan in bij één van de woningcorporaties. Op de website van Woonservice Regionaal vindt u het gehele aanbod van sociale huurwoningen in ’s-Hertogenbosch.

Urgentie vraagt u aan bij de woningcorporatie waar u staat ingeschreven. Hierover vindt u op de website van Woonservice Regionaal meer informatie.

Verhuren koopwoning

Met tijdelijke verhuur van uw koopwoning kunt u als eigenaar dubbele woonlasten verminderen. De gemeente wil daarnaast ongewenste leegstand voorkomen. De Leegstandswet biedt u de mogelijkheid om uw koopwoning tijdelijk te verhuren.

Vraag als verhuurder een vergunning voor tijdelijke verhuur aan bij de gemeente met het digitaal aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur. Deze vergunning geldt voor minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. Heeft u al een vergunning en wilt u deze verlengen? Doe dit dan met hetzelfde aanvraagformulier.

Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Het geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Denk aan woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg. Lees meer of maak een melding via de pagina Wet goed verhuurderschap.

Opkoopbescherming

Op onze pagina Opkoopbescherming leest u meer over de opkoopbescherming in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Starterslening

Helaas, het budget voor startersleningen is vooralsnog uitgeput. Het is daarom voorlopig niet meer mogelijk startersleningen aan te vragen.

Bouwkavels

In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn op verschillende plaatsen vrije kavels te koop. Op de pagina Bouwen en verbouwen vindt u meer informatie. 

Prestatieafspraken

De gemeente, woningcorporaties (BrabantWonen, JOOST, Mooiland en Zayaz) en het Stedelijk Huurdersplatform maken prestatieafspraken. De partijen werken samen aan betaalbuur, duurzaam en prettig wonen in veilige en vitale buurten. Naast de Meerjarige prestatieafspraken 2021-2025 (pdf) is er voor het thema duurzaamheid ook een Duurzaamheidsakkoord 2018-2025 (pdf) gesloten.

Woonvisie

Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners trots zijn op hun woonplaats, en hier graag wonen. We willen dat iedereen een woning heeft die zoveel mogelijk aansluit bij hun woonwensen en mogelijkheden. En dat die woningen liggen in een sterke stad met leefbare wijken en dorpen. In de Woonvisie beschrijven we als gemeente, aan de hand van vier woonopgaven, wat wij doen om daarvoor te zorgen. Maar ook wat we daarin verwachten van andere partijen. Benieuwd naar de woonvisie, het uitvoeringsprogramma behorend bij de woonvisie en een korte samenvatting van de visie? Dit en meer kun je vinden op onze pagina Woonvisie 's-Hertogenbosch.