Luchtfoto Maaspoort

De Bossche Omgevingsvisie

In Nederland gelden veel verschillende wetten en regels waarin de inrichting en bescherming van de fysieke leefomgeving zijn vastgelegd. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor alles wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, woonwijken, wegen, fietspaden, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. In de Omgevingswet worden al deze wetten en regels gebundeld in 1 wet. Deze wet treedt op 1 januari 2023 in werking en moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden.

De omgevingsvisie heeft betrekking op alle ruimtelijke onderdelen van onze leefomgeving. In de visie beschrijft de gemeente hoe we de leefomgeving - de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren - willen inrichten, ontwikkelen en beschermen. Welke ambities we daarbij hebben, hoe we onze koers bepalen en hoe we die samen vormgeven en benutten.

De Omgevingsvisie is een (middel)lange termijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van gemeente ’s-Hertogenbosch. Een belangrijk verschil met de huidige structuurvisie is dat we in de toekomstige Omgevingsvisie het beleid op verschillende thema’s veel meer met elkaar gaan verbinden. Denk aan wonen, economie, verkeer en vervoer, water, milieu, cultuurhistorie.

De Omgevingsvisie bestaat uit drie delen:

1. De koers: de lange termijn voor de fysieke leefomgeving

Het koersdeel moet het verhaal uitademen van hoe we de ontwikkeling van de maatschappij willen faciliteren door de fysieke leefomgeving van de gemeente op de juiste manier in te richten. Hierbij combineren we dus het verhaal van de gemeente met de (ruimtelijke) koers van de gemeente. 

2. Het thematisch beleid: het beleid voor de fysieke leefomgeving per onderwerp

Hierin beschrijven we per onderwerp wat kan en mag in de leefomgeving. Je kunt hierbij onder meer denken aan bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte, verkeer en mobiliteit, economie, zorg en welzijn.

3. De gebiedsvisies: ontwikkelrichting per gebied

Er wordt een drietal gebiedsvisies gemaakt, hierin worden specifiekere keuzes gemaakt over de invulling van de ruimte. Bij het maken van deze gebiedsvisies betrekken we bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Welke kansen, ontwikkelingen en aandachtspunten van een gebied zien zij? Deze verwerken we in de gebiedsvisies.decoratieve afbeelding met sfeerbeelden in de wijken

Denk mee over de toekomst van jouw wijk en dorp

Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan de Omgevingsvisie.


In het bovenstaande filmpje legt Roy uit hoe we door middel van een vragenlijst, inwoners hebben gevraagd naar hun mening over de wijk waarin ze wonen. We vroegen ze naar wat zij belangrijk vinden in hun wijk en hoe zij de toekomst van onze stad zien. In de vragenlijst werden er vragen gesteld over onderwerpen zoals groen, veiligheid, voorzieningen en bereikbaarheid

Bedankt voor alle reacties!

We hebben bijna 10.000 reacties ontvangen! Hier zijn we erg blij mee. Al de resultaten van de ingevulde vragenlijsten, hebben we verwerkt in een rapport en in infographics. Deze vind je terug onderaan deze pagina. 

 

Vragen of meer informatie? 

Vul het digitaal contactformulier in. Liever telefonisch? Bel dan het algemene nummer van de gemeente via (073) 615 51 55 en vraag naar de projectleider Piet Elfring.

Wil je meer weten over de Omgevingswet? Bekijk dan de pagina van de Omgevingswet.
Meer informatie over de nieuwe wet vind je op de website Aan de slag met de Omgevingswet.
Benieuwd naar de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)? Bekijk deze video.

Toegankelijkheid van de PDF's

Mocht u de informatie uit de onderstaande pfd-bestanden niet goed kunnen lezen dan kunt u altijd contact opnemen met het Omgevingsloket via telefoonnummer 073-6155703. We kijken dan samen hoe we u verder kunnen helpen.