Facetplan risicocontouren Windpark De Rietvelden, ontwerpbestemmingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Facetplan risicocontouren Windpark De Rietvelden’ (NL.IMRO.0796.0002522-1301) met ingang van 17 april 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het plangebied bestaat uit vier cirkelvormige gebieden: drie op het bedrijventerrein De Rietvelden en één tussen de Gemaalweg en Maasoeverpad. De grenzen van de vier deelgebieden worden bepaald door de plaatsgebonden risicocontouren met een straal van 144 meter uit de vier windturbines.

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Het plan sluit de vestiging van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de vier plangebieden uit.

Wilt u reageren?

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen.

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 14727999.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook via de URL te bereiken: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u op dinsdag en donderdag terecht bij mevrouw I. de Lange, tel. 06 3114 2430.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.