Subsidies (ondernemers)

De gemeente verstrekt diverse subsidies voor inwoners, organisaties, en ondernemers. U vindt de subsidieregelingen voor ondernemers, inclusief de bijhorende aanvraagformulieren, op deze pagina. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor financiering van bedrijfsinitiatieven. Denk aan een regionale financiële ondersteuning of een investeringsfonds. Ga voor meer informatie naar de website van Den Bosch.

Voorwaarden

De voorwaarden voor aanvraag en toewijzing van subsidie zijn niet altijd hetzelfde. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina, onder het kopje ‘Beleid via www.overheid.nl’. Lees informatie over de regelingen in de specifieke subsidieregelingen hieronder.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw subsidieaanvraag? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken. De termijn van 6 weken gaat in op de datum die op de brief met het besluit van de gemeente staat.

Subsidieregelingen

Overzicht subsidieplafonds 2024

Beleid via www.overheid.nl

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.