Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de samenleving. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kunt u proberen iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte ondersteuning. Die ondersteuning is duur en daarom altijd op maat én kostenbewust. Zo zorgen we ervoor dat hulp beschikbaar blijft voor degenen die dit het hardst nodig hebben.

Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden en bekenden. En misschien bent u al geholpen met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of vrijwillige thuishulp.

Individuele hulp

Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

 • hulp in het huishouden
 • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
 • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
 • begeleiding
 • dagbesteding
 • opvang
 • beschermd wonen

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen
 • verplaatsen in en om uw woning
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • normaal gebruikmaken van uw woning
 • andere mensen ontmoeten

Waar kunt u terecht?

 • Wilt u contact opnemen met de Wmo-consulent die uw zaak in behandeling heeft? Of hebt u vragen over de afhandeling van uw aanvraag? Bel dan naar de gemeente via (073) 615 51 55.
 • Gaat het om advies, begeleiding, dagbesteding, respijtzorg of beschermd wonen? Bel dan met Koo (073) 206 88 88 of kijk op de website van Koo. Een medewerker adviseert u over de mogelijkheden.
 • Gaat het om woningaanpassing, vervoersvoorziening of huishoudelijke hulp? Bel dan naar de gemeente via (073) 206 88 88.
 • Voor mantelzorgondersteuning neemt u contact op met Farent.
 • Bent u professional? Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van Koo. Mail het ingevulde formulier naar algemeenkoo@kijkopkoo.nl.

Hulp nodig bij het regelen van ondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) kan u helpen bij het regelen van ondersteuning. Een OCO luistert en denkt met u mee, en geeft informatie en advies. En kan u helpen bij het vinden van een zorgaanbieder die bij u past. Een OCO kan ook helpen bij het maken, evalueren en bijstellen van een persoonlijk plan.
 
Hulp van een OCO is gratis. Het heeft ook geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering. Wilt u hulp van een OCO? Bel dan met Koo: (073) 206 88 88. Zij kunnen u hierbij helpen. U kunt ook zelf contact opnemen met een aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze organisaties vindt u op de website van Koo. Daar leest u ook meer over waar een OCO u bij kan helpen. 

Onderzoeksplan

Als uw situatie in kaart is gebracht, maakt u samen met een medewerker van de gemeente een onderzoeksplan. Het kan zijn dat u daarmee zelf aan de slag kunt. En dat u het verder ook zelf kunt regelen. Is er meer nodig? Dan kan de gemeente een individuele voorziening toekennen. De gemeente regelt en betaalt in dat geval voor u een gecontracteerde aanbieder. We noemen dat hulp in natura. Een ander mogelijkheid is een persoonsgebonden budget (pgb) als u voldoet aan de voorwaarden. Wat het beste bij u past, bespreken we bij het opstellen van het onderzoeksplan. Meer informatie over het onderzoeksplan leest u in de infographic 'Hoe pakken we samen uw hulpvraag op?' (pdf).

Besluit

U ontvangt een brief over het besluit van de gemeente. In de brief staan alle afspraken, welke hulp of voorziening u krijgt en voor welke periode. Bewaar die brief goed. Er staat ook in wat u moet doen als er iets verandert in uw situatie. 

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie betaalt u zelf een deel van de kosten voor de ondersteuning. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Bereken uw eigen bijdragen op de website van het CAK.

Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen kunt u de eigen bijdrage Wmo (deels) terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Hulp nodig op meerdere terreinen

Hebt u op meerdere gebieden hulp nodig en overziet u de situatie niet? Bijvoorbeeld bij uw geldzaken, opvoeding, zorg voor uzelf, uw partner en/of woon- of werksituatie? Dan kan een regisseur van de gemeente u helpen. Het is namelijk niet altijd handig om alle hulp tegelijkertijd in te zetten. Na het oplossen van één of meerdere knelpunten bekijkt u steeds in welke volgorde en waarmee u het best geholpen bent. Totdat u aangeeft dat u het zelf weer overziet. Meer informatie over hoe een regisseur van de gemeente u kan helpen leest u in de infographic 'Hoe kan een regisseur u helpen?' (pdf).

Bent u ontevreden of hebt u een klacht?

Bent u ontevreden over een besluit? Of hebt u een klacht over de manier waarop professionals met u omgaan en komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert, denkt met u mee, en komt op voor uw belangen. In eerste instantie door onvrede bespreekbaar te maken. De vertrouwenspersoon helpt als dat nodig is ook bij het indienen van bezwaar of in beroep gaan. Daarnaast weet de vertrouwenspersoon alles over uw rechten en plichten. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de gemeente en komt op voor uw belangen. U kunt gratis een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Het heeft ook geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering. De vertrouwenspersoon voor onze gemeente is Anny Driessen. U kunt contact met haar opnemen via 06 27 57 09 97 of mailen naar a.driessen@hetlsr.nl

Uw privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die we van u krijgen. De gemeentelijke medewerker mag alleen met uw toestemming informatie delen met anderen. U ondertekent daarvoor een formulier waarop u aangeeft welke informatie we met wie mogen delen.

Fraude melden

Zorg en ondersteuning kosten veel geld. We willen dat het geld alleen besteed wordt aan mensen en organisaties die er recht op hebben. Helaas wordt er ook op een oneerlijke manier voordeel gehaald uit de gezondheidszorg. Door mensen die zorg vragen, zorgverleners of budgethouders. Bijvoorbeeld als zorg niet geleverd, maar wél gedeclareerd wordt.

Kent u iemand die fraudeert? Of hebt u een vermoeden? Meld het dan. Melden kan anoniem. U hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten, maar dat mag wel. In dat geval kunnen we u bellen als we nog vragen hebben. Vul het digitaal formulier in en beschrijf om welke persoon of zorgverlener het gaat en om welke zorg. Uw tip kan leiden tot een onderzoek. We respecteren ieders privacy. Daarom kunnen we u niet op de hoogte houden van het eventuele onderzoek.