Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de samenleving. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kunt u proberen iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte ondersteuning. Die ondersteuning is duur en daarom altijd op maat én kostenbewust. Zo zorgen we ervoor dat hulp beschikbaar blijft voor degenen die dit het hardst nodig hebben.

Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden en bekenden. En misschien bent u al geholpen met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of vrijwillige thuishulp.

Individuele hulp

Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

 • hulp in het huishouden
 • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
 • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
 • begeleiding
 • dagbesteding
 • opvang
 • beschermd wonen

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen
 • verplaatsen in en om uw woning
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • normaal gebruikmaken van uw woning
 • andere mensen ontmoeten

Waar kunt u terecht?

 • Gaat het om advies, begeleiding, dagbesteding, respijtzorg of beschermd wonen? Bel dan met Koo (073) 206 88 88 of kijk op de website van Koo. Een medewerker adviseert u over de mogelijkheden.
 • Gaat het om woningaanpassing, vervoersvoorziening of huishoudelijke hulp? Bel dan naar de gemeente via (073)  615 51 55.
 • Voor mantelzorgondersteuning neemt u contact op met Farent.
 • Bent u professional? Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van Koo. Mail het ingevulde formulier naar algemeenkoo@kijkopkoo.nl.

Hulp bij het regelen

U hebt altijd één of meerdere gesprekken met een medewerker van de gemeente. Misschien vindt u het fijn als iemand u daarbij helpt. Dat kan een familielid of vriend zijn. Er is ook onafhankelijke cliëntondersteuning mogelijk. Dit is iemand die u helpt bij het voorbereiden. Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt met u mee. Hij of zij adviseert u over de mogelijkheden en oplossingen. Ook kan deze persoon met u meegaan naar afspraken of helpen met het aanvragen van zorg en invullen van formulieren.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis. Wilt u hiervan gebruik maken? Bel naar het informatie- en adviespunt Koo: (073) 206 88 88. Voor meer informatie kijk op de website van Koo.

Ondersteuningsplan

Als uw situatie in kaart is gebracht, maakt u samen met een medewerker van de gemeente een ondersteuningsplan. Het kan zijn dat u daarmee zelf aan de slag kunt. En dat u het verder ook zelf kunt regelen. Is er meer nodig? Dan kan de gemeente een individuele voorziening toekennen. De gemeente regelt en betaalt in dat geval voor u een gecontracteerde aanbieder. We noemen dat hulp in natura. Een ander mogelijkheid is een persoonsgebonden budget (pgb) als u voldoet aan de voorwaarden. Wat het beste bij u past, bespreken we bij het opstellen van het ondersteuningsplan.

Besluit

U ontvangt een brief over het besluit van de gemeente. In de brief staan alle afspraken, welke hulp of voorziening u krijgt en voor welke periode. Bewaar die brief goed. Er staat ook in wat u moet doen als er iets verandert in uw situatie. 

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie betaalt u zelf een deel van de kosten voor de ondersteuning. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Bereken uw eigen bijdragen op de website van het CAK.

Hulp nodig op meerdere terreinen

Hebt u op meerdere gebieden hulp nodig en overziet u de situatie niet? Bijvoorbeeld bij uw geldzaken, opvoeding, zorg voor uzelf, uw partner en/of woon- of werksituatie? Dan kan een regisseur van de gemeente u helpen. Het is namelijk niet altijd handig om alle hulp tegelijkertijd in te zetten. Na het oplossen van één of meerdere knelpunten bekijkt u steeds in welke volgorde en waarmee u het best geholpen bent. Totdat u aangeeft dat u het zelf weer overziet. 

Vertrouwenspersoon

Als u met de Wmo te maken krijgt, bent u daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die u dwars zitten. Want het kan gebeuren dat er wel eens wat mis gaat. Of dat de meningen verschillen. Zijn er zaken in de ondersteuning die niet goed lopen? Dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met u een oplossing te vinden. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de gemeente en komt op voor uw belangen. De vertrouwenspersoon voor onze gemeente is mevrouw Marit van Ewijk. U kunt zelf contact met haar opnemen via 06-11 53 76 01 of mailen naar m.vanewijk@hetlsr.nl

Uw privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die we van u krijgen. De gemeentelijke medewerker mag alleen met uw toestemming informatie delen met anderen. U ondertekent daarvoor een formulier waarop u aangeeft welke informatie we met wie mogen delen.

Fraude melden

Zorg en ondersteuning kosten veel geld. We willen dat het geld alleen besteed wordt aan mensen en organisaties die er recht op hebben. Helaas wordt er ook op een oneerlijke manier voordeel gehaald uit de gezondheidszorg. Door mensen die zorg vragen, zorgverleners of budgethouders. Bijvoorbeeld als zorg niet geleverd, maar wél gedeclareerd wordt.
Kent u iemand die fraudeert? Of hebt u een vermoeden? Meld het dan. Melden kan anoniem. U hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten, maar dat mag wel. In dat geval kunnen we u bellen als we nog vragen hebben. Vul het online formulier in en beschrijf om welke persoon of zorgverlener het gaat en om welke zorg. Uw tip kan leiden tot een onderzoek. We respecteren ieders privacy. Daarom kunnen we u niet op de hoogte houden van het eventuele onderzoek.