Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer online regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder meer de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.

Omgevingsvergunning nodig?

Weet u niet zeker of een omgevingsvergunning nodig is? Of een melding moet doen? Doe dan eerst een vergunningscheck via de website van het Omgevingsloket.

Komt u er niet uit? Bel dan het Omgevingsloket van de gemeente via (073) 615 57 77. U kunt dan ook een afspraak maken om langs te komen.

Informatieve aanvraag

Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, is het mogelijk een schriftelijk advies te krijgen.

We toetsen uw concept aanvraag dan vooraf aan bestemmingsplannen en of het kans van slagen heeft.

Past uw plan in het bestemmingsplan, dan wordt uw plan getoetst aan de welstandsnota.

Wanneer uw plan niet binnen het bestemmingplan past, dan beoordelen wij of uw aanvraag kans van slagen heeft. Wanneer uw plan  kansrijk is, zullen we u vragen een omgevingsdialoog te voeren.

Gebruik voor het indienen van een informatieve aanvraag  het formulier Informatieve aanvraag Omgevingsvergunning (pdf).

Omgevingsdialoog

Wanneer uw concept-plan getoetst is, heeft u mogelijk te horen gekregen dat u een omgevingsdialoog moet uitvoeren. Dat betekent dat u uw plan moeten afstemmen met bewoners en bedrijven in uw omgeving. Zo wordt het voor ons duidelijk of er bezwaren zijn tegen uw plan.

Op de pagina Omgevingsdialoog staat meer informatie over hoe u hiermee aan de slag kunt gaan.

Aanvragen omgevingsvergunning of melding

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigiD of E-herkenning nodig.

Kunt u de aanvraag niet digitaal indienen? Print het aanvraagformulier dan uit, onderteken het en stuur het met de gevraagde bijlagen naar de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch of mail het naar omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

Aanvang werkzaamheden en werkzaamheden gereed

Via onderstaande button kunt u de melding “aanvang werkzaamheden” en de melding “werkzaamheden gereed” voor een activiteit digitaal indienen.

Kosten omgevingsvergunning

De kosten zijn afhankelijk van de activiteit en de bouwkosten. Deze zijn te vinden in de Legesverordening van de gemeente ’s-Hertogenbosch op de website van Overheid.nl.  

Eerdere verordeningen kunt u via het zoekscherm op de website van Overheid.nl terugvinden.

Afhandeling omgevingsvergunning

Uw (reguliere) aanvraag wordt in principe binnen 8 weken afgehandeld. Als dat niet lukt, kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

De uitgebreide procedure is voor complexere aanvragen. Bijvoorbeeld bij monumenten, meerdere wetten of in geval van brandveiligheid. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden, verlengen kan bij uitzonderingen voorkomen.

Omgevingsvergunningen ter inzage

De gemeente publiceert alle omgevingsvergunningen via de website van Overheid.nl. Om op de hoogte te blijven van deze publicaties kunt u zich op bovenstaande website aanmelden voor een berichtenservice. Daarnaast kunt u gebruik maken van de App Omgevingsalert.

Als u de stukken behorende bij een omgevingsvergunning wilt opvragen kunt u een mail sturen via het digitaal contactformulier.

Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Voor het plaatsen van een steiger en/of afvalcontainer op gemeentegrond hebt u toestemming nodig. Gebruik hiervoor het digitaal aanvraagformulier.

De kosten hiervoor vindt u terug in de precario-verordening op de website van Overheid.nl.

Archiefgegevens en bouwtekeningen

Bent u op zoek naar gegevens, een bouwtekening of berekeningen? Via onderstaande knop kunt u gegevens opvragen uit het bouwarchief van de gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden, deze staan vermeld in het aanvraagformulier.

Waterwetvergunning

Voor sommige activiteiten op of bij water(weg)en is een Waterwetvergunning nodig, voor andere volstaat een melding.

Voor beide, of voor meer informatie, kunt u terecht bij het Omgevingsloket Online.

Omgevingsalert App

Wij bieden, naast de e-mailservice van de overheid, als extra service de OmgevingsAlert app aan. U blijft via deze app eenvoudig op de hoogte van de plannen in uw buurt.

De app toont actuele informatie over plannen in uw buurt. Het gaat bijvoorbeeld om bestemmingsplannen, vergunningen, verkeersbesluiten, verordeningen en beleidsregels. U kunt dit eenvoudig zien op een duidelijk kaartje, een overzichtelijke lijst of met handige push-berichten. 

Ga hiervoor naar de appstore en download de Omgevingsalert app van de gemeente ’s-Hertogenbosch: