Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer online regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder meer de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.

Omgevingsvergunning nodig?

Weet u niet zeker of een omgevingsvergunning nodig is? Of een melding moet doen? Doe dan eerst een vergunningscheck via de website van het Omgevingsloket.

Komt u er niet uit? Bel dan het Omgevingsloket van de gemeente via (073) 615 57 77. Of kom langs. Maak hiervoor eerst een afspraak via (073) 615 51 55.

Informatieve aanvraag

Voordat u een omgevingsvergunning indient, is het mogelijk een schriftelijk advies te krijgen. Gebruik hiervoor het formulier Informatieve aanvraag Omgevingsvergunning (pdf). We toetsen uw concept bouwplan dan vooraf aan bestemmingsplannen. Past uw plan in het bestemmingsplan, dan wordt uw plan getoetst aan de welstandnota. Wanneer uw plan niet binnen het bestemmingplan past, toetsen wij de aanvraag op ruimtelijk beleid en of het plan kansrijk geacht wordt. Wanneer het kansrijk is, zullen we u vragen een omgevingsdialoog te voeren.

Omgevingsdialoog

Wanneer uw concept plan getoetst is, heeft u mogelijk te horen gekregen dat u een omgevingsdialoog uit moet voeren. Wanneer u een omgevingsdialoog uitvoert, dan stemt u uw plan in een vroege fase af met bewoners en bedrijven in de omgeving. Zo wordt het voor ons duidelijk of er bezwaren zijn tegen uw plan. En of u onderdelen van het plan heeft aangepast wanneer er bezwaren zijn.

Wilt u meer weten over de omgevingsdialoog, kijk dan op de pagina Omgevingsdialoog.

Aanvragen omgevingsvergunning of melding

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Kunt u de aanvraag niet digitaal indienen? Print het aanvraagformulier dan uit, onderteken en stuur het met de bouwtekening in drievoud naar Stadskantoor, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Aanvang werkzaamheden en werkzaamheden gereed

Via onderstaande knop kunt u de melding “aanvang werkzaamheden” en de melding “werkzaamheden gereed” voor een omgevingsvergunning of sloopmelding digitaal indienen.

Kosten omgevingsvergunning

De kosten zijn afhankelijk van de activiteit en de bouwkosten. Deze zijn te vinden in de Legesverordening 2020 (pdf) en de Legesverordening 2019.

Afhandeling omgevingsvergunning

Voor de aanvraagprocedure staat meestal maximaal 8 weken. De uitgebreide procedure is voor complexe aanvragen. Bijvoorbeeld bij monumenten, meerdere wetten of in geval van brandveiligheid. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden.

Omgevingsvergunningen ter inzage

De gemeente publiceert alle omgevingsvergunningen via www.overheid.nl. Om op de hoogte te blijven van deze publicaties kunt u zich op bovenstaande website aanmelden voor een berichtenservice. Daarnaast kunt u gebruik maken van de App Omgevingsalert.

Als u de stukken behorende bij een omgevingsvergunning wilt opvragen kunt u een mail sturen via het digitale contactformulier.

Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Voor het plaatsen van een steiger en/of afvalcontainer op gemeentegrond hebt u toestemming nodig. Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier.

Archiefgegevens en bouwtekeningen

Bent u op zoek naar gegevens, een bouwtekening of berekeningen? Via onderstaande knop kunt u gegevens opvragen uit het bouwarchief van de gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden.

Waterwetvergunning

Voor sommige activiteiten op of aan rijkswateren is een Waterwetvergunning nodig, voor andere volstaat een melding. Voor beide kunt u terecht bij het Omgevingsloket Online. Veelvoorkomende activiteiten zijn bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of het aanleggen van een steiger. Ga voor meer informatie naar de website van Rijkswaterstaat.

Saneringsregeling beëindigen varkensbedrijven (Srv)

Door het kabinet wordt een subsidieregeling voorbereidt voor een saneringsregeling in de varkenshouderij. Met name varkenshouderijen met een hoge geurbelasting kunnen daar mogelijk voor in aanmerking komen. Varkenshouders die gebruik willen maken van de Srv kunnen zich daarvoor inschrijven via de website van RVO. De inschrijving opent naar verwachting in de zomer van 2019. Tevens is daarbij van belang dat betreffende varkenshouder zich aanmeld bij de juiste contactpersoon van de gemeente. Indien u als varkenshouder geïnteresseerd bent in deze regeling dan kunt u voor verdere informatie contact opnemen met de heer B. Coppens, adviseur fysieke leefomgeving van de gemeente ’s-Hertogenbosch via telefoon 073 – 615 5595 of via het digitaal contactformulier.

Omgevingsalert app

Wij bieden, naast de e-mailservice van de overheid, als extra service de OmgevingsAlert app aan. U blijft via deze app eenvoudig op de hoogte van de plannen in uw buurt.

De app toont actuele informatie over plannen in uw buurt. Het gaat bijvoorbeeld om bestemmingsplannen, vergunningen, verkeersbesluiten, verordeningen en beleidsregels. U kunt dit eenvoudig zien op een duidelijk kaartje, een overzichtelijke lijst of met handige push-berichten. U kiest zelf wat u wil.

Ga daarom naar de appstore en download de Omgevingsalert app van de gemeente ’s-Hertogenbosch: