Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Omgevingsvergunning (WABO)

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer online regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder meer de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.

Omgevingsvergunning nodig?

Weet u niet zeker of een omgevingsvergunning nodig is? Of een melding moet doen? Doe dan eerst een vergunningscheck via het Omgevingsloket.nl


Komt u er niet uit? Bel dan het Omgevingsloket van de gemeente. Of kom langs. Maak hiervoor eerst een afspraak via (073) 615 51 55.

Informatieve aanvraag

Voordat u een omgevingsvergunning indient, is het mogelijk een schriftelijk advies te krijgen. Gebruik hiervoor het formulier Informatieve aanvraag Omgevingsvergunning (pdf). We toetsen uw concept bouwplan dan vooraf aan bestemmingsplannen en de Welstandsnota

Aanvragen omgevingsvergunning of melding

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Kunt u de aanvraag niet digitaal indienen? Print het aanvraagformulier dan uit, onderteken en stuur het met de bouwtekening in drievoud naar Stadskantoor, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Kosten omgevingsvergunning

De kosten zijn afhankelijk van de activiteit en de bouwkosten. Deze zijn te vinden in de Legesverordening 2019 op de website van overheid.nl.

Afhandeling omgevingsvergunning

Voor de aanvraagprocedure staat meestal maximaal 8 weken. De uitgebreide procedure is voor complexe aanvragen. Bijvoorbeeld bij monumenten, meerdere wetten of in geval van brandveiligheid. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden.

Omgevingsvergunningen ter inzage

Aanvragen voor omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure liggen tot 6 weken ter inzage. Ze zijn ook digitaal te raadplegen.

Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Voor het plaatsen van een steiger en/of afvalcontainer op gemeentegrond hebt u toestemming nodig. Gebruik hiervoor het formulier tijdelijk gebruik gemeentegrond (pdf). 

Archiefgegevens en bouwtekeningen

Bent u op zoek naar gegevens, een bouwtekening of berekeningen? Met het digitale aanvraagformulier bouwarchief kunt u deze opvragen uit het archief van het omgevingsloket van de gemeente.

Waterwetvergunning

Voor sommige activiteiten op of aan rijkswateren is een Waterwetvergunning nodig, voor andere volstaat een melding. Voor beide kunt u terecht bij het Omgevingsloket Online. Veelvoorkomende activiteiten zijn bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of het aanleggen van een steiger. Ga voor meer informatie naar de website van Rijkswaterstaat.

Omgevingsalert app

Wij bieden, naast de e-mailservice van de overheid, als extra service de OmgevingsAlert app aan. U blijft via deze app eenvoudig op de hoogte van de plannen in uw buurt.

De app toont actuele informatie over plannen in uw buurt. Het gaat bijvoorbeeld om bestemmingsplannen, vergunningen, verkeersbesluiten, verordeningen en beleidsregels. U kunt dit eenvoudig zien op een duidelijk kaartje, een overzichtelijke lijst of met handige push-berichten. U kiest zelf wat u wil.

Ga daarom naar de appstore en download de Omgevingsalert app van de gemeente ’s-Hertogenbosch: