Omgevingsvergunning (WABO)

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer online regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en gebruiksvergunning.

Omgevingsvergunning nodig of niet?

Weet u niet zeker of een omgevingsvergunning nodig is? Of dat u een melding moet doen? Doe dan eerst een vergunningscheck via de website van het Omgevingsloket:

Komt u er niet uit? Bel dan het Omgevingsloket van de gemeente: (073) 615 57 77.

Informatieve aanvraag

Voordat u een omgevingsvergunning indient, is het mogelijk een schriftelijk advies te krijgen. Gebruik hiervoor het formulier Informatieve Aanvraag Omgevingsvergunning (pdf). We toetsen uw concept bouwplan dan vooraf aan bestemmingsplannen en de Welstandsnota.

Aanvragen omgevingsvergunning of melding

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via de website van Omgevingsloket. Hiervoor hebt u E-herkenning nodig. Ga hiervoor naar de  Website EHerkenning nodig. Kunt u de aanvraag niet digitaal indienen? Print het aanvraagformulier dan uit, onderteken en verstuur het met de bouwtekening in drievoud naar Stadskantoor, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Kosten omgevingsvergunning

De kosten zijn afhankelijk van de activiteit en de bouwkosten. Bereken het met de tarieventabel (zie website Overheid; legesverordening 2023).

Afhandeling omgevingsvergunning

Voor de aanvraagprocedure staat meestal maximaal 8 weken. De uitgebreide procedure is voor complexe aanvragen. Bijvoorbeeld bij monumenten, meerdere wetten of in geval van brandveiligheid. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden.

Omgevingsvergunningen ter inzage

Aanvragen voor omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure liggen tot 6 weken ter inzage. Ze zijn ook online te bekijken.

Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Voor het plaatsen van een steiger en/of afvalcontainer op gemeentegrond hebt u toestemming nodig. Gebruik hiervoor het digitaal aanvraagformulier.

Waterwetvergunning

Voor sommige activiteiten op of aan rijkswateren is een Waterwetvergunning nodig, voor andere volstaat een melding. Voor beide kunt u terecht bij de website Omgevingsloket Online. Veelvoorkomende activiteiten zijn bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of het aanleggen van een steiger. Ga voor meer informatie naar de website van Rijkswaterstaat.

Archiefgegevens

Bent u op zoek naar gegevens, tekeningen of berekeningen? Met het digitaal aanvraagformulier informatie uit het Bouwarchief kunt u deze opvragen uit het archief van de gemeente.

Reclame en flyeren

Wilt u reclame plaatsen of flyeren? Kijk dan op de pagina Reclame en Flyeren.