Aanpak coronacrisis

Nieuwe maatregelen na flinke toename besmettingen

Nadat het een tijd de goede kant op ging, neemt het aantal besmettingen weer flink toe. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook het aantal coronapatiënten op de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen neemt toe.

Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Raadpleeg voor die maatregelen de website van de Rijksoverheid.

Sowieso is het belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Deze helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen in de samenleving.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Gemeentelijke maatregelen

Om inwoners waar nodig te ondersteunen, kent ook de gemeente een aantal maatregelen. Om ervoor te zorgen dat die goed aansluiten bij de behoeften, blijft de gemeente in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties. We hopen natuurlijk dat iedereen de kracht heeft om zelf de draad weer op te pakken. Maar waar dat niet lukt, staan we als gemeente klaar om gepaste hulp te bieden. Op dit moment gaat het om de volgende maatregelen:

Bijdrage naleving coronatoegangsbewijs

De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld voor bedrijven, verenigingen en organisaties bij de controle op het coronatoegangs- en identiteitsbewijs. Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch is dat bedrag € 400.000. De gemeente stelt daarvan € 250.000 beschikbaar aan de commerciële sector (horeca/ evenementen) en € 125.000 aan de vrijwillige sector (sport, buurthuizen, evenementen). Deze partijen kunnen initiatieven indienen, die daarna worden beoordeeld en al dan niet toegekend. Voorwaarde is dat initiatieven plaatsvinden tussen 22 september en 31 december 2021. De gelden worden in overleg  met de betrokken partijen ingezet, daar waar de behoefte en het effect het grootst zijn.

Bosch Coronaherstelfonds

Nu de coronacrisis bijna achter ons ligt, bouwt de Rijksoverheid haar steunmaatregelen af. Tegelijkertijd heeft de raad bij amendement op 16 juni € 500.000 beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan het Bosch Coronaherstelfonds. Daarbij werden zes doelen aangewezen, waaronder het Onderwijskansenfonds, verenigingen en de buitenruimte in wijken en buurten. Voor dit laatste doel is € 100.000 beschikbaar voor slimme maatregelen die ontmoeten, bewegen en verblijven in de buitenruimte stimuleren. De Urban Dancefloors die verspreid door de stad geplaatst zijn, is daarvan een goed voorbeeld

Voor een paar van deze doelen wordt op dit moment gewerkt aan een bestedingsplan. Voor andere doelen is de besteding al duidelijk. Zo zijn voor het toegeleiden van bijstandsgerechtigden naar techniek, waarvoor €75.000 op de plank ligt, de eerste contacten met bedrijven al gelegd. Ook gaat er in totaal € 25.000 naar de vijf carnavalsorganisaties in onze gemeente om hen extra te ondersteunen.

Vangnet voor Tozo

Per 1 oktober heeft het Rijk de steunmaatregelen voor de Nederlandse economie beëindigd. Dat betekent dat ondernemers en inwoners geen gebruik meer kunnen maken van regeling zoals TONK en Tozo. Om een soort vangnet te creëren voor zelfstandigen die van de Tozo-regeling gebruik maakten, heeft de gemeente de bestaande BBZ-regeling (Bijstand voor zelfstandigen) tot het einde van het jaar aangepast. Hierdoor kunnen meer ondernemers dan in het verleden gebruik maken van deze regeling.

Dashboard Gevolgen Corona

In het Dashboard Gevolgen van Corona staan actuele cijfers over de gevolgen van de coronacrisis. Daarin houden we de vinger aan de pols als het gaat om de economie, arbeidsmarkt, zorg, woningmarkt, veiligheid en andere beleidsterreinen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bekijk het nieuwste Dashboard Gevolgen van Corona (september 2021). Bekijk ook het dashboard van januarifebruarimaartmei en juli.

Bekijk de dashboards van 2020: juniaugustusseptemberoktobernovember en december.

Stand van zaken

Het college heeft de raad in een brief geïnformeerd over een actueel overzicht met maatregelen (pdf). Hierin staat het totaaloverzicht van genomen maatregelen in het kader van het Bosch Corona Herstelfonds.

Laatste nieuws

Burgemeester Mikkers: Heb oog voor elkaar, praat met elkaar, zorg voor elkaar

27 november 2021, 13:35

Beste inwoners, ik draai er niet omheen: na gisteren weten we dat we in een lastige 3 weken komen. Een periode waarin we er met elkaar alles aan moeten doen om het coronavirus terug te dringen. Wanneer ons dat gezamenlijk lukt, kunnen we snel weer uitkijken naar versoepelingen. Maar tot die tijd is het voor iedereen: houd je aan de basismaatregelen en heb oog voor elkaar. Lees het volledige bericht.

 

Samen doen wat nodig is

26 november 2021, 19:30 

De drie voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s, waaronder  Jack Mikkers, hebben vrijdagavond opgeroepen om ‘samen de schouders er onder te zetten en iedereen een steentje bij te laten dragen’ om deze fase van de coronacrisis door te komen. Lees het statement (pdf).

 

Ondersteuning blijft ook na corona nodig

8 oktober 2021, 10:22

Hoewel het met corona steeds meer de goede kant uitgaat, blijven we waakzaam en ondersteunen we groepen die door corona extra hard geraakt zijn en daar nog steeds de gevolgen van ondervinden. Lees het volledige bericht.

Tijdlijn

Al onze (eerdere) uitingen met betrekking tot het coronavirus zijn op de pagina Tijdlijn coronavirus terug te lezen.