Aanpak coronacrisis

Corona en ondersteunende maatregelen college

Inmiddels duurt de coronacrisis ruim een jaar. We begrijpen goed dat er een breed verlangen is naar meer perspectief. De crisis trekt een zware wissel op iedereen. Niet alleen mentaal. Ook het voorbestaan van veel bedrijven en organisaties komt meer en meer in gevaar. Dit heeft niet alleen gevolgen voor ondernemers. Ook hun medewerkers en hun gezinnen kunnen hierdoor hard worden geraakt.

Het kabinet kondigde 23 februari enkele versoepelingen aan. Zij ziet hier de noodzaak voor omdat de sociale spanningen in Nederland toenemen. Voor veel mensen voelen de versoepelingen mogelijk als een druppel op een gloeiende plaat. Dat snappen we goed. Tegelijkertijd begrijpen we dat het kabinet moeilijke keuzes moet maken. Het moet enerzijds de pandemie het hoofd bieden. Anderzijds wil en moet het zoveel als mogelijk rekening houden met de belangen van veel verschillende groepen in onze samenleving.

Hoe beperkt de verlichting van de maatregelen op dit moment voor velen misschien ook voelen, ze zijn toch zeker een stap naar verdere versoepelingen. Het kabinet biedt dat perspectief ook. In deze coronacrisis blijft het college met de aanpak van Helpen, Ondersteunen en Perspectief inzetten om de negatieve gevolgen van de crisis zoveel mogelijk het hoofd te bieden.

Lokale maatregelen

Bekijk het meest recente overzicht (pdf) van al onze lokale maatregelen. De gemeenteraad is hierover 17 maart jl. over geïnformeerd. Hieronder staan er enkele.

Mogelijk komen er versoepelingen eind maart / begin april. We willen dat met de horeca en detailhandel in goede banen leiden. We richten ons samen met ondernemers op het verantwoord en gastvrij ontvangen van bezoekers aan de binnenstad. Ook bieden we de komende tijd horeca weer extra terrasruimte. Dit vanaf het moment dat terrassen meer open mogen.

Ook in de zorg en maatschappelijke ondersteuning hebben we nieuwe maatregelen genomen. Zo hebben we bijvoorbeeld de regeling ‘tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten voor huishoudens’ vastgesteld. TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten. Dit zijn vaste kosten die u moet maken in uw dagelijks leven. Binnen TONK gaat het in ieder geval om woonkosten. 

Vanuit het jongerenwerk worden sportmomenten aangeboden op diverse pleintjes in de hele gemeente. Zij stoppen om 20.45 uur om op tijd thuis te kunnen zijn voor de avondklok en geven hiermee het goede voorbeeld. Samen met de jongeren ontwikkelt het jongerenwerk stedelijk online/offline activiteiten.

Jongeren en volwassenen tot 27 jaar in groepen en zonder de 1,5 meter beperking en volwassenen vanaf 27 jaar in groepjes van 4 mogen weer samen sporten in de buitenruimte onder begeleiding. In ’s-Hertogenbosch betekent dit dat sporten in groepen tot maximaal 30 personen onder de geldende coronaregels toegestaan wordt op:

  • Alle formele buitensportaccommodaties.
  • Alle specifiek ingerichte ‘sportcourts’ in de openbare ruimte.
  • Buitenruimte direct grenzend aan binnensport accommodaties zoals gymzalen, sportzalen, sporthallen en sportscholen. Ook zijnde commercieel geëxploiteerde sportscholen.
  • Grote open plaatsen vanaf minimaal 2500 m2 zoals parken, parkeerplaatsen en strandbaden. Het overkapte buitenbassin (25 meter bassin) van Combibad Kwekkelstijn.

Dashboard Gevolgen Corona

In het Dashboard Gevolgen van Corona staan actuele cijfers over de gevolgen van de coronacrisis. Daarin houden we de vinger aan de pols als het gaat om de economie, arbeidsmarkt, zorg, woningmarkt, veiligheid en andere beleidsterreinen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bekijk het nieuwste Dashboard Gevolgen van Corona (maart 2021). Bekijk ook het dashboard van januari en februari

Bekijk de dashboards van 2020: juniaugustusseptemberoktobernovember en december.

Stand van zaken

Het college heeft de raad in een brief geïnformeerd over een actueel overzicht met maatregelen (pdf). Dit overzicht bevat alle maatregelen die sinds 26 januari jl. genomen zijn. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen corona specifieke maatregelen en maatregelen die we hebben genomen in de nafase van de gebeurtenissen van maandagavond 25 januari 2021. De maatregelen die vóór 26 januari genomen zijn, treft u in een apart overzicht met maatregelen (pdf) aan.

Laatste nieuws

Kabinet wil met openingsplan meer mogelijk maken

13 april 2021, 19:48

Het kabinet heeft een openingsplan gepresenteerd waarin stap voor stap meer mogelijk is in de samenleving. De huidige coronamaatregelen blijven zeker tot 28 april gehandhaafd. Wel gaat de buitenschoolse opvang (bso) per 19 april weer open. Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Plaatsing tijdelijke woningen Cementrum opnieuw verlengd

9 april 2021, 08:53

Het college van Ben W heeft de plaatsing van 11 tijdelijke woningen op het parkeerterrein van het Cementrum in ’s-Hertogenbosch met drie maanden verlengd. In de woningen worden dak- en thuislozen opgevangen, omdat de reguliere opvang vanwege de 1,5 meter maatregel onvoldoende ruimte biedt. Ook de inzet van een nabijgelegen hotel wordt om dezelfde reden verlengd tot 1 augustus a.s. Lees het volledige bericht.

 

Koo ingang voor hulp na corona

6 april 2021, 10:00

Het afgelopen jaar zijn veel mensen geraakt door corona. Sommige klachten kunnen lang duren. Herkent u dit, of heeft u andere problemen door corona? Bel dan met Koo.

Voor inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch is Koo de ingang voor informatie, advies en hulp. Is er meer nodig, dan neemt Koo de vraag mee naar het corona-nazorgteam. Dit is een initiatief van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Farent, MEE, Humanitas, C-support, de GGD en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Lees het volledige bericht.

 

Maatregelen tegen corona blijven gelden

23 maart 2021, 19:38

Het kabinet handhaaft het huidige pakket coronamaatregelen tot en met 20 april. Alleen de avondklok gaat een uur later in, namelijk om 22.00 uur.
Lees het volledige bericht.

 

Aanvragen TONK

10 maart 2021, 10:00

Bent u ondernemer, zzp’er, werknemer of werkzoekende en hebt u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen met een tijdelijke vergoeding van maximaal € 300,- per maand. Lees het volledige bericht.

Tijdlijn

Al onze (eerdere) uitingen met betrekking tot het coronavirus zijn op de pagina Tijdlijn coronavirus terug te lezen.