Ga naar de inhoud

Bewijsstukken

U moet de volgende bewijsstukken toevoegen aan de aanvraag:

Aandachtspunten

Aanvraag via DigiD

Bij de gemeente 's-Hertogenbosch kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: 'Diegiedee') staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op aanvraag ontvangt u van DigiD hiervoor een inlogcode. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen. Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op de website van DigiD: http://www.digid.nl/aanvragen

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap moeten beide ouders een aanvraag indienen in hun eigen woonplaats. Verdere bijzondere vervoersopties kunt u in het tekstveld op het einde van het formulier toevoegen.

Gaat uw kind naar een school gekozen op richting of levensovertuiging?

Uitgangspunt: u zorgt zelf voor vervoer. Is de afstand tot de school korter dan 6 kilometer? Dan krijgt u geen vergoeding. Is de afstand tot de school meer dan 20 kilometer? Dan vragen we een eigen bijdrage. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen. Stuur een inkomensverklaring IB-60 (peiljaar 2017) mee. U kunt het formulier aanvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543.

U moet een verklaring meesturen waarom u bezwaar hebt tegen scholen van andere richtingen en wat de reden is om uitdrukkelijk te kiezen voor onderwijs op basis van richting of levensovertuiging. Deze verklaring kunt u toevoegen aan het formulier.

Zit uw kind in het schooljaar 2019/2020 in de bovenbouw (klas 3 of hoger) van het voortgezet speciaal onderwijs?

U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding voor Openbaar Vervoer of Eigen Vervoer. Hebt u een speciale reden om ander vervoer voor uw kind in de bovenbouw aan te vragen? Dan moet u hiervoor extra motivatie aanleveren. Voor leerlingen van Mytylschool Gabriël geldt dit niet. U kunt dan kiezen voor alle mogelijkheden: openbaar vervoer, eigen vervoer of taxivoer of een combinatie van eigen vervoer met taxi vervoer