Commissie Omgeving

Beleidsvelden: Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Leefomgeving (beheer en inrichting openbare ruimte, groen en water), Mobiliteit en bereikbaarheid, Grondzaken, Klimaat, Wonen.

Samenstelling

Hieronder staat de samenstelling van de commissie. Klik op de foto's voor meer informatie.

Voorzitter: O.R. Thelissen
Secretaris: G.L. Pijnenburg, tel. (073) 615 55 21
Vergaderavond: dinsdag