Commissie Bestuur

Beleidsvelden: Publieke dienstverlening, Bestuurlijke organisatie, Coördinatie binnenstad, Bestuursraden, Dorpsraden, Openbare Orde en Veiligheid, Regionale en internationale samenwerking, Communicatie, Financiën, Toezicht en handhaving

Samenstelling

Hieronder staat de samenstelling van de commissie. Klik op de foto's voor meer informatie.

Voorzitter: A.P.R.G.M. van Rosmalen
Secretaris: mr. drs. R. van der Meer (073) 615 55 36 
Vergaderavond: donderdag