Commissie Sociaal

Beleidsvelden: Zorg, Welzijn, Jeugd, Werk en Inkomen, Onderwijs, Diversiteit, Wijkgericht werken

Samenstelling

Hieronder staat de samenstelling van de commissie. Klik op de foto's voor meer informatie.

Voorzitter: mw. drs. J. Hendrickx
Secretaris: drs. E.A.A. Kerkhoff, (073) 615 5411 of stuur een e-mail via het digitale contactformulier.
Vergaderavond: woensdag